Poetzsch Historica 
Förlag för utgivande, & försäljning av Historisk litteratur & annan media

Källor

Illustrationer, målningar, fotografier och kartor publicerade på denna hemsida, tillika tagna från boken Phoenix -Den återuppståndne är hämtade ur nedanstående angivna källor, med tillstånd av nedan angivna instans/organisaton/myndighet.

Omslagsbild: Karta 37. Titel; ”Gruss-Riss Der Stadt und Vestung Stralsund Nebst der Um-liegenden Gegend und dem Lager wie solche von denen Köigen zu Dännemark…” Datering 1715. Foto RA. Publicerad med tillstånd av RA, Riksarkivet. Original finns på Krigsmuseum (Krigsarkivet Sveriges Krig 13.157). Infällt i lager foton på fregatten Phoenix. https://digitaltmuseum.se/011024799556/fartygsmodell. ID;MM00061. Del av samling; Marinmuseums föremål, Marinmuseum. Publicerad 15/8 2014 DIMU kod; 011024799556. UUID; 5B25C138-4724-4FF6-8C53-041F6B45B6FB (Hämtad 2016-09-10) Publicerad med tillstånd av Statens Maritima Museer/Marinmuseum 2018, samt blad ur räkenskaper för Frans Lagerbielke, och Paul Cronhawen (Umbehawen) hämtade ur kammarkollegiets ämnessamlingar, serie flottan efter 1680 serie A. Även infällt i lager och beskurna porträtt föreställande Axel Löwen av O. Arenius, Anders Koskull av J.H Scheffel, och Karl XII av H.A Ankarcona efter original av J.H Wedekind. SBL, Riksarkivet. Foto:SPA (original på Nationalmuseum). https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=10091 (Hämtad 2017-05-20), https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id =11729 (Hämtad 2017-07-18), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karl_XII ,_1682-1718, _kung_av_Sverige_ (Henrik_August_Ankarcrona)_-_Nationalmuseum_-_39164.tif#collectionReferences (Hämtad
2018-04-13) (Public Domain).