Poetzsch Historica 
Förlag för utgivande, & försäljning av Historisk litteratur & annan media

2019-01-07 Phoenix nu presenterad hos SMB-pennan & svärdet.

 

Pennan & Svärdet -Tidskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek, 1 2019, s.18.