Poetzsch Historica 
Förlag för utgivanDe, & försäljning av Historisk litteratur & annan media

Arkiv


Artiklar publicerade i samarbete med SO-rummet


Sveriges tyska provinser under stormaktstiden

De svenska provinserna Svenska Pommern, Wismar, och Stade under den Svenska stormaktstiden.

Pragvåren
Pragvåren är benämningen på den reformperiod som ägde rum under våren och sommaren 1968 i det kommuniststyrda Tjeckoslovakien (dagens Tjeckien och Slovakien). Reformerna gillades inte av...

Marshallplanen
Marshallplanen utformades under sommaren 1947 av USA:s utrikesminister George Marshall (i president Harry S Trumans regering) och var ett ekonomiskt lån och biståndsprogram för återuppbyggnaden av...

Mellanösternkonflikten
Staten Israel bildades den 14 maj 1948 som följd av ett beslut i FN. Beslutet grundade sig till stor del på de omfattande sympatier det judiska folket och den sionistiska tanken fått efter andra...

Jaltakonferensen
Redan i februari 1945, innan andra världskriget var slut, möttes ledarna för Sovjetunionen, Storbritannien och USA i Jalta på Krimhalvön i Ukraina. Ledarna Stalin, Churchill och Roosevelt var då...

Potsdamkonferensen
I juli 1945 när Tyskland var besegrat, ägde en konferens rum mellan segrarmakterna i Potsdam utanför Berlin. Under konferensen enades de allierade bl.a. om hur Tysklands gränser skulle se ut efter...

Afghansk-sovjetiska kriget
Det afghansk-sovjetiska kriget varade mellan 27 december 1979 och 15 februari 1989.Det hela började redan 1978 med att det kommunistiska partiet i Afghanistan tog makten genom en statskupp. Den nya...

Hettiter
Hettiterna var ett indoeuropeiskt folk som levde i landet Hatti, i det inre av Anatolien i nuvarande Turkiet mellan århundradena omkring 1900-1200 f.Kr (från den mellersta bronsåldern till början av...

Europeiska unionens historia
Efter andra världskriget skapades flera olika samarbetsformer och organisationer mellan de europeiska länderna. Anledningen till ländernas vilja att samarbeta var 1900-talets stora krig som hade fått förödande konsekvenser för Europas och världens folk. Nu ville ländernas ledare undvika att nya krig uppstod...

Suezkrisen
Suezkrisen är en benämning på den väpnade konflikt som uppstod 1956 efter att Egyptens president Nasser lät nationalisera Suezkanalen. Storbritannien, Frankrike och Israel gick omedelbart till...

Berlinmuren
Berlinmuren runt Västberlin byggdes 1961 av kommunistregimen i Östtyskland för att förhindra östtyskar från att lämna landet via Västberlin. Åren 1949-1961 flydde 2,7 miljoner människor till väst via...

Ungernrevolten
Ungernrevolten eller Ungernkrisen 1956 var en spontan folkresning och ett demokratiseringsförsök i Ungern som var riktat mot landets kommunistdiktatur. Oroligheterna hängde samman med...

Michail Gorbatjov
När Sovjetunionens ledare Brezjnev dog 1982 och kriget i Afghanistan blev allt mer betungande för sovjetstaten, blev det också alltmer tydligt att Sovjetunionen och den kommunistiska planekonomin i...

Hettiternas rike
Hettiterna var ett indoeuropeiskt folk som levde i det inre av Anatolien i nuvarande Turkiet mellan århundradena omkring 1900-1200 f.Kr. De har ofta blivit omnämnda som bland de första att använda sig av järn och har för eftervärlden blivit kända för sin krigskonst, bland annat användandet av hästdragna stridsvagnar...

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 utmärktes av kapprustning och terrorbalans mellan öst (Sovjetunionen m.fl) och väst (USA och NATO). Kalla krigets drivkraft låg i stormakternas ideologiska olikheter.

Efterkrigstidens huvudlinjer 1945-1991

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska omvälvningar runt hela världen.

Järnhantering
Utvinning av järn ur järnmalm började troligtvis redan under 2000-talet f.Kr. Exakt var den här processen ägde rum för första gången är okänt, men det bör ha skett någonstans i området kring Svarta...

Statsskick och styrelseformer
Begreppet statsskick eller styrelseform utgår från det sätt som ett land (en nation) styrs. Det handlar bland annat om hur statschefen väljs och tillsätts. Man brukar traditionellt skilja mellan...

Kubakrisen 1962- det kalla krigets hetaste ögonblick
I mitten av oktober för 50 år sedan flög ett amerikanskt spaningsplan över Kuba och upptäckte att det pågick ett febrilt arbete på ön med att uppföra uppskjutningsramper för kärnvapenmissiler. Att ge Sovjetunionen – som var Kubas allierade – tillgång till dessa skulle innebära ett dödshot mot USA som låg 15 mil norr om Kubas kust. Händelseutvecklingen som följde har i historieskrivningen fått namnet Kubakrisen och blev det kalla krigets hetaste ögonblick...

Koreakriget- ett oavslutat krig
Koreakriget utkämpades 1950-1953 mellan Nordkorea och Sydkorea. Konflikten var en del av det kalla krigets motsättning mellan öst och väst, socialism och kapitalism. Kriget slutade oavgjort varefter länderna fick sina nuvarande gränser. Men formellt har kriget aldrig upphört...