Poetzsch Historica 
Förlag för utgivanDe, & försäljning av Historisk litteratur & annan media

2019-04-13 samt 2019-10-21 Phoenix presenterad AV
Pennan & Svärdet -Tidskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek, April, samt i oktober 2019. 

 Pennan & Svärdet -Tidskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek, April 2019.


 

2019-04-13 Phoenix presenterad hos Nättidningen Svensk historia.

 

2019-01-07 Phoenix nu presenterad AV
Pennan & Svärdet -Tidskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek, April 2019.

Pennan & Svärdet -Tidskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek, 1 2019, s.18.