Poetzsch Historica 
Förlag för utgivanDe, & försäljning av Historisk litteratur & annan media

Författarporträtt 

Johnny Poetzsch

Johnny Poetzsch född 1963 är utbildad i antik-, social, ekonomisk och politisk historia, arkeologi, och statsvetenskap vid Uppsala universitet, och arbetar sedan 20 år tillbaka såsom gymnasielärare i historia, samhällskunskap, geografi, religion och filosofi. 

Phoenix är hans första i bokform utgivna arbete.

  Foto; 
Copyright©Johnny Poetzsch 2016.