Poetzsch Historica 
Förlag för utgivanDe, & försäljning av Historisk litteratur & annan media

Källor

Illustrationer, målningar, fotografier och kartor publicerade på denna hemsida, tillika tagna från 2023 års Phosphoros -Ljusbringaren Del 1.Morgonstjärnan har hämtats från Phoshoros -Ljusbringaren. Del 1; Morgonstjärnan. Den första kampanjen mot Norge och försvaret av Sverige och dess inre gränser 1715-1716. Copyright©Johnny Poetzsch 2023.Sättning, omslag, och kartor; ©Johnny Poetzsch 2023.

Omslagsbild: Karta 38. Titel; Karta/ritning [Karta över Tistedalsälvens nedre lopp och terrängen därom- kring med Fredrikshald och Fredriksstens fästning vid tiden för Karl XII:s belägring av dessa orter, 11/11 - 12/12 1718. Sjödrabbning mellan svenska och danska fartyg i Id efjorden.]” Datering 1718 (Situationstid) 1710 – 1749 (Upprättandetid). Historiska planscher. Grunddata Referenskod SE/KrA/0426/017/1718:08. Länk till posten;https://sok.riksarkivet.se/arkiv/EwkitWgcBqUyfCfLDx4UP6. ExtraID 0426:017:032. Arkivinstitution Krigsarkivet. Foto RA. Publicerad med tillstånd av RA. Infällt i lager foton på min- nessten av striden vid Nordkleiva. Publicerad med tillstånd av; Foto: Copyright©Lillian Flaskerud 2016. Samt diverse brev bl.a. Dellwigh till överste Falkenberg 23 mars 1716. Volym 3G, Interc. Breve, DRA. ArkivDigital: Tyske Kancelli Udenrigske Afdelning (DK) 6 (1716) Bild: 5860. Samt Karl XII, Christiania 23 mars 1716, godkännande av arbeten för entreprenörer i Göteborg. Volym 4 C:20, Interc, Breve, DRA. ArkivDigital: Tyske Kancelli Udenrigske Afdelning (DK) 7 (1716) Bild: 1800-1860. Danska rigsarkivet. Även infällt i lager och beskurna porträtt föreställande Axel Löwen av O. Arenius, Zachris Franc (okänd konstnär i privat ägo), och Friedrich Ernst von Fabrice, före 1751, Wikimedia Commons, samt under i la- ger Bilaga 18: Porträtt (1) föreställande Karl XII år 1715 av Johann Heinrich Wedekind (1674–1736). Hämtad från Digitalmuseum via Wikimedia Commons.

Källorna från 2018 års bok Phoenix -Den återuppståndne är hämtade ur nedanstående angivna källor, med tillstånd av nedan angivna instans/organisaton/myndighet.

Omslagsbild: Karta 37. Titel; ”Gruss-Riss Der Stadt und Vestung Stralsund Nebst der Um-liegenden Gegend und dem Lager wie solche von denen Köigen zu Dännemark…” Datering 1715. Foto RA. Publicerad med tillstånd av RA, Riksarkivet. Original finns på Krigsmuseum (Krigsarkivet Sveriges Krig 13.157). Infällt i lager foton på fregatten Phoenix. https://digitaltmuseum.se/011024799556/fartygsmodell. ID;MM00061. Del av samling; Marinmuseums föremål, Marinmuseum. Publicerad 15/8 2014 DIMU kod; 011024799556. UUID; 5B25C138-4724-4FF6-8C53-041F6B45B6FB (Hämtad 2016-09-10) Publicerad med tillstånd av Statens Maritima Museer/Marinmuseum 2018, samt blad ur räkenskaper för Frans Lagerbielke, och Paul Cronhawen (Umbehawen) hämtade ur kammarkollegiets ämnessamlingar, serie flottan efter 1680 serie A. Även infällt i lager och beskurna porträtt föreställande Axel Löwen av O. Arenius, Anders Koskull av J.H Scheffel, och Karl XII av H.A Ankarcona efter original av J.H Wedekind. SBL, Riksarkivet. Foto:SPA (original på Nationalmuseum). https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=10091 (Hämtad 2017-05-20), https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id =11729 (Hämtad 2017-07-18), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karl_XII ,_1682-1718, _kung_av_Sverige_ (Henrik_August_Ankarcrona)_-_Nationalmuseum_-_39164.tif#collectionReferences (Hämtad 2018-04-13) (Public Domain).