Poetzsch Historica 
Förlag för utgivanDe, & försäljning av Historisk litteratur & annan media

Välkommen till Poetzsch historica! 


Johnny Poetzsch vid Nordkleiva. 
Foto; Copyright© Johnny Poetzsch 2023.

Poetzsch Historica är ett nystartat förlag för er som är intresserade av historia. Vårt mål är att främja forskningen av denna historia, och förmedla den så intressant, djuplodande, noggrant och objektivt som det bara är möjligt. Detta förutsätter dock en grundlig forskning, och ett brinnande engagemang och en strävan i att komma sanningen nära, tillsammans med en ödmjuk hållning och medvetenhet till att historien och dess tolkning är en ständigt pågående process för att finna just denna största sannolikhet kring det historien vill och förhoppningsvis kan förtälja.  

    Vår förhoppning är att ni hos oss framöver kommer att hitta ett brett utbud av intressanta, nischade böcker, och artiklar täckandes skilda historiska epoker såsom forntid, antiken, medeltida, svenskt 1600-1700-tal-, och modern historia. Historier och berättelser vilka både kommer att locka till läslust, glädje, och en önskan och törst efter än mer kunskap.          

                                 

             Johnny Poetzsch, September 2018  

 BOKSLÄPP 28 SEPTEMBER!!!

PHOSPHOROS 

-LJUSBRINGAREN DEL 1: MORGONSTJÄRNAN

Beställ boken