Poetzsch Historica 
Förlag för utgivanDe, & försäljning av Historisk litteratur & annan media

Utgivna & Kommande boktitlar, artiklar, och arbeten

Boksläpp den 28/9 2023


PHOSPHOROS -LJUSBRINGAREN 

DEL 1: MORGONSTJÄRNAN

Den första kampanjen mot Norge och försvaret av sverige och dess inre gränsen 1715-1716

Det Stora Nordiska Kriget fortsätter med oförminskad styrka, och på tysk botten slåss under senhösten 1715 de svenska trupperna under Karl XII för sin, och de kvarvarande svenska provinsernas fortlevnad. Efter en förbittrad, och blodig slutstrid tvingas den svenska kungen dock slutligen tillsammans med ett fåtal män att den 13 december (g.s) 1715 lämna det belägrade, sönderbombade, och brinnande Stralsund, återvändandes såsom en ljusbringare till ett hemland insvept i ett tillsynes kompakt mörker för att där under ett ständigt hot om landstigning från de förbundnas sida försvara Sveriges inre gränser, i sin strävan att fortsätta den envetna kampen mot den omgivande, och till synes oövervinnerliga fientliga övermakten. 


I Phosphoros -Ljusbringaren, och dess första del benämnd Morgonstjärnan får vi följa den svenska stormaktens sista skälvande år då den återvändande svenska kungen under 1715-1716 kraftsamlar landets sista resurser i sin strävan till att återtaga initiativet, och momentum i kriget genom att påbörja en kampanj mot Norge. Detta samtidigt som tronpretendenters, och tilltänkta allierades fortsatta krig i Polen, och på de skotska högländerna ännu rasar, och krigets utgång fortfarande balanserar på en skör tråd. 
    Utifrån ett omfattande källmaterial bestående av bl.a. brev, dagböcker, kyrkböcker, administrativa handlingar, kartor, och arkeologiska fynd, och kvarlevor skildrar Johnny Poetzsch detaljerat det politiska-, och internationella spelet som omgärdade denna kamp, och vars förvecklingar visar på det djupt internationella politiska, och diplomatiska spel som omgav, och även kom att påverka den vidare utvecklingen. 
    Författaren bjuder oss på en exposé i tid och rum där förbittrade, och blodiga strider pågick till lands, och till sjöss i, och runt den skandinaviska halvön, samtidigt som han tar oss med till krigsskådeplatserna runt om i Europa, i Flandern, i Polen, England-, och på det skotska höglandet. En kamp präglad av fältslag, belägringar, och stormningar bl.a. vid Malplaque, Preston, och Sheriffmuir. Ur ett rikt persongalleri möter vi män i de högsta politiska som militära ledningarna, tillsammans med officerare, och meniga bakom fästningsmurar, och i de främsta leden som bl.a. Axel Löwen, Johan Stenflycht, Carl Roland. och Zachris Franc. Till sjöss möter oss också sjömilitärer, kaptener, och kapare såsom Lars Gatenhielm, Johan Strömstierna, och John Norcross. Och I dess mitt, invirad i en värld fylld av realpolitik, svåra val, och falskspel, en återvändande, av den svenska propagandan upphöjd ljusbringare, och svensk kung kämpandes för den svenska stormaktens överlevnad.


 2018


 PHOENIX -DEN ÅTERUPPSTÅNDNE 

Försvaret av Stralsund och de svenska provinserna i nordtyskland 1710-1716

I efterdyningarna av slaget vid Poltava, den 28 juni 1709, på den ukrainska stäppen där den svenska huvudarmén går sin undergång tillmötes, flyr Karl XII tillsammans med omkring 1 000 man över till osmanskt område.Den efterföljande hösten kämpar sig resterna av general von Krassows svenska armé från sina positioner i Polen tillbaka till de svenska provinserna i Tyskland.En reträtt vilken inleder ett nytt skede i det Stora nordiska kriget där striderna förflyttas till den svenska stormaktens sydligaste gräns och yttre linjer, och där försvaret av, och kampen om svenska städer såsom Stralsund, Stettin, Wismar, och Stade nu tar sin början. 


    I Phoenix – Den återuppståndne får vi följa de svenska provinserna Svenska Pommern, Wismar, och Bremen-Verden i deras kamp för överlevnad mellan åren 1710–1716.Utifrån ett omfattande källmaterial bestående av bl.a. brev, dagböcker,kyrkböcker, administrativa handlingar, och kartor skildrar Johnny Poetzsch detaljerat det politiska spelet som omgärdade denna kamp, samtidigt som han tar oss med på de förbittrade och blodiga strider vilka pågick till lands-, och till sjöss i och runt dessa områden. En kamp präglad av belägringar, stormningar, infanteri-, och kavalleristrider, landstigningar,och stora slag såsom Gadebusch, och Strezow, tillsammans med sjöstrider och större sjöbataljer vid Kolberger Heide, och Rügen.Ur ett rikt persongalleri möter vi män i den högsta svenska militäraledningen som Magnus Stenbock, och Mauritz Vellingk, tillsammans med officerare och meniga bakom fästningsmurar, och i de främsta leden på fälten som Axel Löwen, Zacris Franc, Johan Stenflycht, Carl Roland, och Anders Koskull. Till sjöss möter oss också sjömilitärer och kapare såsom Mikael Henck, Paul Umbehawen, och Frans Fistulator, seglandes fartygen Lilla-, och Stora Phoenix. Och I dess mitt, invirad i en värld fylld av realpolitik,svåra val, och falskspel, en återvändande, återuppstånden svensk kung kämpandes för den svenska stormaktens överlevnad.
 • Format; Inbunden
 • Genre: Militärhistoria, Populärhistoria.
 • Författare: Johnny Poetzsch
 • Språk: Svenska
 • Utgiven: 2018-09
 • Formgivare: Johnny Poetzsch
 • ISBN: 9789198448405
 • Förlag: Poetzsch Historica
 • Upplaga: 1
 • Antal sidor: Inlaga 732 varav 20 sidor illustrerade kartor/bilagor/fotografier, svartvitt/färg.
 • Mått; 165x232x54 mm.
 • Vikt: 1,412 Kg


Beställ boken!